پیدا

"زیر کدام آسمان؟ | فروزنده عد "

درخواست حذف اطلاعات

مامان جان مان اهل داستان نیست ولی تابستون امسال خیلی هوسونکی یه رمان گرفته بودن از #شاپرک!! وقتی خواستم ازش بگیرم چندان موافق نبود منم قایمکی آوردم خوندمش!! در یک جمله میشه گفت "صد و خورده ای صفحه سیاهی مطلق!" متاسفانه پایان نیمه باز داشت و خواننده توی باتلاق میمونه در نهایت :/ خب چرا؟ خب چرا؟ خب چرا؟ ???? اونقدر عصبی م کرده این کتاب که حالِ همسر بنده خدا رو گرفتم :/ کلید واژه ها: ژینای ساده ، عموی علی بی غیرت ، زنعمو نفرت انگیز ، پدر سست ، سمیر فرصت طلب ، بهنام غیرشریف ، المیرای چرک و متعفن ِ بی همه چیز و ... واقعا ارشاد بر چه اساس به بعضی کتابا مجوز میده و بعضی کتاب ها مثل #گفتگو_در_تهران حکم کِرَک رو داره؟! +جایی حوالی قلبم چیزی تیر میکشد .. +یا هبوط رو میخونم باز یا کتاب یوستین گردر و یا اون کتابه که اسمش یادم نیس ???? +آخجون! +البته جلد دوم سینوهه ناقص موند..معلوم نیست کِی باز جاذبه ش بگیرتمون! +یک عدد وبلاگ نویس که قصد نداشت پست بذاره :)) حرفی بزن، چیزی بگو!????